Każde pokolenie ma własny czas, każde pokolenie chce zmienić świat. Hasło to przyświecało obchodom  Jubileuszu 70 –lecia Szkoły, które odbyły się 16 września 2017 roku w ZSP CKU w Przygodzicach. Inicjatorami tej uroczystości było Przygodzickie  Stowarzyszenie Absolwentów na czele z prezesem p. Beatą Bartosz z domu Franz. Aktywnymi współorganizatorami byli nauczyciele, pracownicy Szkoły oraz uczniowie. Komitet Organizacyjny wykonał wielką pracę, by wszyscy uczestnicy Zjazdu mogli poczuć się wyjątkowo. Obchody 70–lecia rozpoczęły się Mszą Św. w kościele parafialnym w Przygodzicach.

Oficjalna część uroczystości miała miejsce na scenie usytuowanej na boisku szkolnym. Zaproszonych gości przywitali konferansjerzy w osobach p. Beaty Bartosz, p. Jarosława Karolewskiego oraz Dyrektora p. Tomasza Gulińskiego, który przypomniał historię szkoły. Opowiedział o placówce, która stanowiła dom dla wielu pokoleń, miejsce kreatywnej i entuzjastycznej pracy przepełnionej ciepłem, przyjaźnią, radością i otwartością.

W obchodach jubileuszowych uczestniczyli zaproszeni goście, byli dyrektorzy Szkoły, emerytowani nauczyciele, pracownicy i absolwenci oraz cała rzesza aktualnej społeczności szkolnej. Wielu wzruszeń dostarczyły wszystkim uczestnikom Jubileuszu spotkania nauczycieli z absolwentami oraz koleżankami i kolegami z dawnych klas. To jednocześnie znakomita okazja do refleksji, powrotu do atmosfery lat młodzieńczych. Kroniki szkolne i dawne zdjęcia przywołały wspomnienia zdarzeń, które bezpowrotnie minęły, ale kojarzą się z tym co najlepsze.

Jubileusz uświetniły przemówienia zaproszonych gości, wspomnienia absolwentów, które stanowiły sentymentalny powrót do przeszłości. Kwintesencją uroczystości był program artystyczny przygotowany przez uczniów pod opieką p. J. Zbroi, p. A. Walendowskiej, p. J. Ligockiej pt. Szanujmy wspomnienia. I wszyscy poczuli wzruszenie, gdy padły słowa Nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy… To właśnie najmłodsze pokolenie musi zrozumieć, że tworzy historię szkoły, musi czuć, że jest z nią związane, za nią odpowiedzialne, zarówno dzisiaj, jak i w przyszłości.

Dzień ten był też okazją do podsumowania minionych osiągnięć i sukcesów, czasem na wyrażenie uznania i podziękowania za zaangażowanie, wytrwałość i pracę włożoną w wychowanie i kształcenie kolejnych pokoleń młodzieży. Długa jest lista tych, którzy na trwałe zaznaczyli się na kartach historii naszej Szkoły i którzy ją wspierali.

Szampan, toasty, okolicznościowy tort zakończyły część oficjalną Jubileuszu. Wspólna, radosna zabawa wszystkich pracowników Szkoły, absolwentów i gości trwała do białego rana.

Przygodzicki Jubileusz był połączeniem tradycji z nowoczesnością, doświadczenia z młodością. Zjazd okazał się doskonałą sposobnością do spotkania po latach i integracji absolwentów, a także do refleksji nad historią szkoły i jej przyszłością.

Dzięki hojności sponsorów, impreza jubileuszowa zyskała należytą oprawę. Każdy uczestnik spotkania otrzymał księgę pamiątkową pt. 70 lat naszej szkoły, której autorem jest p. Wiesława Sapieja-Nowicka oraz  filiżankę ze zdjęciem szkoły i internatu. Autorem okładki oraz zdjęcia na  okazjonalnej filiżance był jeden z absolwentów p. Mariusz Sójka

Dziękujemy, że byliście z nami. Zapraszamy za 10 lat.

GALERIA