W dniu 25 kwietnia 2013 r. uczniowie przygodzickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego mieli niewątpliwą okazję spotkać się z ciekawymi ludźmi – szkołę odwiedzili byli żołnierze elitarnych jednostek wojskowych – marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych Ameryki – Navy Seals oraz polskiej jednostki JW. 2305 GROM.
Żołnierzom GROM majorowi pseud. „Ready” i chorążemu sztabowemu pseud. „Kisiel” towarzyszyli Sealsi – Brandon Webb oraz żołnierz pseud. „Drago”.
Nasi goście, to elita wojsk specjalnych. Brandon Webb, jest m.in. autorem programu, według którego szkolenie specjalistyczne przechodzą wszyscy snajperzy NavySeals. „Drago”, to nasz rodak, który wyjechał z Polski w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Po opuszczeniu Polski trafił do USA, gdzie po uzyskaniu amerykańskiego obywatelstwa postanowił wstąpić do NavySeals. Żołnierze GROM wielokrotnie uczestniczyli w misjach bojowych m.in. w Iraku i Afganistanie, blisko współpracując z NavySeals.
Wizyta gości rozpoczęła się od apelu mundurowego klas I i II zarządzania kryzysowego i wojskowych. Po wprowadzeniu sztandaru szkoły, zostały odśpiewane hymny USA, przez Klaudię Wejchinand oraz Polski, który wykonała Aleksandra Libera.
Szczególnie wykonanie hymnu USA wywarło na gościach niezapomniane wrażenie.
Po krótkim pokazie umiejętności uczniów (musztra paradna, wiązanka pozycji strzeleckich, techniki przy użyciu pałki Tonfa), goście zwiedzili militarną wystawę historyczną przygotowaną przez Konrada Grzesiaka i Dawida Grzelaka.
Kolejnym punktem programu było spotkanie z uczniami. Młodzież miała możliwość zadawania pytań gościom, wykonania pamiątkowych zdjęć, jak również bezpośrednich rozmów dotyczących szkolenia i przebiegu służby w obu jednostkach. Goście wielokrotnie podkreślali, że wizyta w ZSP CKU w Przygodzicach jest dla nich ważna ze względu na wartości, które chcą przekazywać młodemu pokoleniu – patriotyzm, umiłowanie ojczyzny i gotowości do poświęcenia.
Wizyta zakończyła się obiadem, który żołnierze zjedli wspólnie z kierownictwem szkoły, jak również z uczniami.
Z relacji gości wiemy, że byli mile zaskoczeni ich przyjęciem przez Dyrekcję, grono pedagogiczne i uczniów. Obiecali, że nie zapomną o Przygodziach i przy najbliższej okazji ponownie odwiedzą szkołę.

GALERIA

FILM