ZAPISY NA KWALIFIKOWANY KURS ZAWODOWY R.03 ROLNIK
TELEFONICZNIE LUB OSOBIŚCIE W SEKRETARIACIE SZKOŁY

Święta Majowe w ZSP CKU Przygodzice 2014

Kurs Autocada i obsługi wózka widłowego

Technikum inżynierii środowiska i melioracji  2011

Technikum inżynierii środowiska i melioracji 2013