O randze szkoły i jej osiągnięciach najlepiej świadczą Absolwenci. Ich kariery zawodowe, sukcesy życiowe i realizowane pasje są dla nauczycieli wielką satysfakcją i najcenniejszą nagrodą. W ciągu minionych 56 lat mury szkoły opuściło ponad 3 tysiące absolwentów. Wielu z nich, wykazując się niezbędną samodzielnością, awansowało na wyższe, kierownicze stanowiska. Zdecydowana większość prowadzi własne gospodarstwa, a te należą do przodujących w terenie. Pracownicy ODR właśnie w tych gospodarstwach prowadzili i nadal prowadzą pokazy, demonstracje, oraz wdrażają nowości fachowe. Absolwenci we wszystkich rozmowach potwierdzają, że dzięki wyniesionej ze szkoły wiedzy, podnieśli efektywność gospodarowania i osiągnęli lepsze wyniki finansowe, nie mówiąc o tym, że zdobywają w ten sposób szacunek i uznanie wśród sąsiadów. Pełnią również w swoim środowisku różne funkcje społeczne, nie tylko zawodowe. Obowiązkiem naszej szkoły było uczenie zawodu, a że wykształcenie zawodowe powinno być podbudowane wykształceniem ogólnym, nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących dokładali wszelkich starań aby umożliwić dalszy awans edukacyjny.

Na szczególną uwagę zasługują ci, którzy posiadając zdolności w innych kierunkach, rozwinęli je w odpowiednich uczelniach – humanistycznych, wojskowych, seminariach duchownych. I tak wśród naszych Wychowanków, dla których pierwszym ważnym dokumentem był dyplom technika – rolnika zauważyć należy:

 • Księży: Stanisława Kaczmarka Jacka Plotę, Piotra Skoczylasa, Pawła Godziszewskiego, Grzegorza Mitułę, misjonarza werbistę Dariusza Garbaciaka,
 • celnika – Janka Różanka,
 • magistra sztuki – Pawła Więckowiaka,
 • artystę cyrkowego – Janusza Russka,
 • wojskowych z wysokimi stopniami: – Mariana Korkusa, Janusza Szwarca, Romana Bąka
 • lotników: – Józefa Salwę, Wojciecha Felisiaka,
 • stewardesę – Barbarę Sadowską,
 • prawnika – Romana Kędziorę Henryka Wowera ,
 • historyka – dziennikarza Janusza Grzesiaka,
 • polonistów: – Irenę Wojciechowską, Agnieszkę Sałatę, Genowefę Młynarczyk Michała Majczaka, Arkadiusza Kłysza, Renatę Stefańczyk, Ireneusza Nowaka,
 • magistra fizyki – -Przemysława Królaka,
 • kryminologa – -Włodzimierza Stodolskiego,
 • bankowca – Mariana Antczaka,
 • magistra administracji – Grzegorza Matłokę
 • politologa – -Małgorzatę Salamagę,
 • historyka – -Jarosława Karolewskiego ,
 • oficera pożarnictwa- – Roberta Kurcbacha,
 • absolwenta Wyższej Szkoły Muzycznej- – Przemysława Chmielewskiego,
 • farmaceutę – Romanę Józefiak – Opas,
 • pielęgniarkę – Alicję Grzeszczyk,
 • bibliotekarki – Renatę Rachwał-Strzelińską , Aleksandrę Krawczyk – Jany,
 • pracowników samorządowych – Tadeusza Garbaciaka, Przemysława Kaźmierczaka,
 • poezję tworzą – Eleonora Sokołowska i Maria Eugenia Janicka-Zawidzka,
 • pokaźną liczbę policjantów.

Z całą pewnością znacząca ilość to Absolwenci akademii rolniczych; ilu, tego nie wiemy. Wiemy natomiast, że są i tacy, którzy po ukończeniu studiów zostają na uczelniach podejmując pracę naukową np. Walenty Poczta, Stanisław Graczyk, Anna Kontecka, Wojciech Cieślak i najmłodszy Marek Stachowiak – rodem z Przygodzic. Są Absolwenci, którzy pełnią wysokie funkcje społeczne np. Czesław Skowroński – poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Nie o wszystkich osiągnięciach naszych Absolwentów wiemy; dlatego też powyższa lista z pewnością nie jest kompletna. Ci, którzy pragną poinformować nas o swoim dorobku zawodowym, prosimy o kontakt: zspcku@poczta.onet.pl. Cieszy fakt, że niektórzy byli uczniowie po ukończeniu studiów wrócili do swojej szkoły jako nauczyciele, by tu realizować swoje aspiracje życiowe. Przykładem jest pan Stanisław Berkowski, zapisany jako numer pierwszy w Księdze Głównej Szkoły jako mgr inż. rolnik wrócił do Przygodzic i tutaj spędził całe swoje zawodowe życie. Do naszej szkoły wrócił również jako profesor pan Witold Jurkiewicz, który całe swoje krótkie życie poświęcił naszej szkole i uczniom. Absolwentem z roku 1988 jest pan Jarosław Ratąjczyk, obecnie nauczyciel praktycznej nauki zawodu w ZSP CKU.

Opracowano na podstawie publikacji mgr Wiesławy S. Nowickiej: „Pół wieku Szkoły Rolniczej w Przygodzicach”.