ZSP CKU – realizacja projektu w Programie Leonardo da Vinci 2012-1-PL1-LEO03-27945

W dniach 28.09 – 12.10.2013r. w niemieckim ośrodku DEULA Hildesheim odbyła się wymiana doświadczeń w ramach projektu: „ Kształtowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w rolnictwie na etapie wstępnego kształcenia zawodowego wymogiem europejskiego rynku pracy”. Realizacja projektu finansowana jest w całości ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Leonardo da Vinci.

W Niemczech funkcjonuje funkcjonuje 14 ośrodków prowadzących kształcenie i doskonalenie zawodowe, zgodnie z posiadanym certyfikatem. DELUA Hildesheim prowadzi kształcenie w obszarze techniczno-rolniczym i ochrony środowiska. DELUA posiada: ogrzewane hale, w których szkolenie praktyczne w zakresie eksploatacji maszyn prowadzone jest przez cały rok, stację kontroli opryskiwaczy, laboratoria do badania ochrony środowiska oraz gleby.

Bezpośrednio w wymianie doświadczeń uczestniczyło 20 zakwalifikowanych nauczycieli przedmiotów zawodowych ze szkół kształcących młodzież w zawodach związanych z rolnictwem. Wśród uczestników byli nauczyciele z różnych regionów Polski, w tym z województwa wielkopolskiego nauczyciel ZSP CKU Przygodzice mgr inż. Andrzej Krzak. Program wymiany doświadczeń obejmował cykle wykładów, seminariów, wizyt studyjnych w przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego, komunalnych, produkcyjnych i świadczących usługi dla ludności z terenów wiejskich. Istotnym elementem była też wizyta w szkole – centrum kształcenia zawodowego, gdzie nauczyciele poznali i porównali z polskimi, warunki kształcenia młodzieży w niemieckiej szkole zawodowej. Główna tematyka podczas pobytu obejmowała m. in. zagadnienia: funkcjonowanie systemu kształcenia i doskonalenia zawodowego w Niemczech, z uwzględnieniem kształcenia rolników i pracowników sektora rolniczego, a także  zagrożenia dla pracowników i środowiska podczas wykonywania prac w produkcji zwierzęcej, roślinnej oraz podczas wykonywania prac warsztatowych, obsługi pojazdów i maszyn.
Ważnym elementem wymiany doświadczeń był praktyczny aspekt analizowanych zagadnień. Istotnym punktem programu była analiza możliwości dalszej współpracy szkół rolniczych w zakresie doskonalenia nauczycieli oraz organizacji praktyk dla uczniów, staży zawodowych, finansowanych ze środków UE.

GALERIA