ZAPISY NA KWALIFIKOWANY KURS ZAWODOWY R.03 ROLNIK
TELEFONICZNIE LUB OSOBIŚCIE W SEKRETARIACIE SZKOŁY

Regulamin konkursu – edycja V

konkurs plakat - edycja V
Mistrz gramatyki – test j. angielski

Mistrz gramatyki – test j. niemiecki