ZAPISY NA KWALIFIKOWANY KURS ZAWODOWY R.03 ROLNIK
TELEFONICZNIE LUB OSOBIŚCIE W SEKRETARIACIE SZKOŁY

Czasy przeszłe – strona internetowa

Dopasuj polecenia do pytań – strona internetowa

Rekcja czas. – ramki z przyimkami