W dniach 30.09.2013-25.10.2013 uczniowie technikum rolniczego i technikum agrobiznesu z ZSP CKU w Przygodzicach   uczestniczyli w projekcie stażu zagranicznego w ramach programu Leonardo da Vinci. Program Europejski Technik rolnik bo tak ten program się nazywa jest pierwszym programem mobilności, którego adresatem są uczniowie z sektora rolniczego, był on adresowany wyłącznie dla nich po to by mogli podnosić kompetencje i kwalifikacje językowe ale także językowe i kulturowe.

Uczniowie  przez cztery tygodnie przebywali w Fougeres we Francji- jest to miejscowość w regionie Bretania, region ten słynie z rozwiniętego rolnictwa, a w szczególności z produkcji mleka krowiego. Uczniowie w tym czasie pracowali w gospodarstwach równocześnie realizując program stażu, który zawierał program kształcenia zawodowego i  wykraczał poza podstawę programową. Uczestnicy projektu nabyli mnóstwo dodatkowych umiejętności, zawarli nowe znajomości. Uzyskali certyfikat potwierdzający  ich pobyt oraz nabycie umiejętności; poszerzyli swoją wiedzę  z zakresu nowoczesnej produkcji zwierzęcej i roślinnej, wzbogacili swój warsztat językowy a szczególnie poszerzyli zasób słownictwa z branży rolniczej (język angielski).

PREZENTACJA