22.11.2013 – w Sali koncertowej „Aula Nova” w Akademii Muzycznej w Poznaniu odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów przyznania Stypendium Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej uczniom szkół z terenu województwa wielkopolskiego. W uroczystości uczestniczyli  Elżbieta Walkowiak  Wielkopolski Kurator Oświaty oraz  Piotr Florek Wojewoda Wielkopolski. Uczennicami, które otrzymały Stypendia Prezesa Rady Ministrów były: Wioleta Jakubczak z  klasy II Liceum Ogólnokształcącego zarządzania kryzysowego  oraz Marcelina Lamek uczennica klasy IV Technikum inżynierii środowiska i melioracji. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Zgodnie z postanowieniami regulaminu przyznawania stypendium, mogły je otrzymać osoby osiągające wyróżniające wyniki w nauce. Każdy ze stypendystów musiał uzyskać średnią ocen szkolnych powyżej 4,75.

Ważnym wymogiem stawianym przed stypendystami była również nienaganna opinia wystawiona przez szkołę.

Obok gratulacji dla Stypendystów znalazły się również podziękowania dla nauczycieli, wychowawców oraz rodziców, którzy są współtwórcami sukcesów młodych ludzi.

GALERIA