W dniu 17 marca 2014 odbył się VIII Gminny Konkurs Językowy. Organizatorem Konkursu byli: Marcin Zieliński – nauczyciel języka niemieckiego i Łukasz Jezierski – nauczyciel języka angielskiego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach. Celem konkursu była popularyzacja języków obcych wśród młodzieży gimnazjalnej. Do konkursu zgłosili się uczniowie z Gimnazjów z Sieroszewic, Ostrzeszowa, Kalisza, Pleszewa, Bralina oraz Wysocka Małego. Konkurs składał się z dwóch etapów – części pisemnej i ustnej. Część pisemna obejmowała następujące sprawności językowe: czytanie ze zrozumieniem, zadania gramatyczno – leksykalne, elementy realioznawstwa (wiedza o krajach niemiecko – i angielskojęzycznych), umiejętność pisania pocztówki.  Do zdobycia w części pisemnej było max. 50 pkt. Do części ustnej kwalifikują się osoby, które w części pisemnej uzyskały minimum 70%  punktów (tj. 35 pkt). Część ustna obejmowała wypowiedź na określony temat oraz rekcje językowe. W tej części do zdobycia było max. 10 pkt. Po przeprowadzeniu drugiego etapu komisja podliczyła punktację i ustaliła zwycięzców kolejnej edycji tego konkursu.

Oto wyniki VIII Gminnego Konkursu Językowego:

Język angielski

  1. miejsce –  MATEUSZ SZYMCZAK– GIMNAZJUM W BRALINIE
  2. miejsce –  SZYMON PIOTROWIAK – GIMNAZJUM W WYSOCKU MAŁYM
  3. miejsce –  NATALIA LIS – GIMNAZJUM W PLESZEWIE

Język niemiecki

  1. miejsce –ADRIAN SZWARC – GIMNAZJUM W OSTRZESZOWIE
  2. miejsce –KLAUDIA GRYGLEWSKA – GIMNAZJUM W SIEROSZEWICACH
  3. miejsce – LAURA RZEŃCA – GIMNAZJUM W KALISZU

Wręczania nagród dokonał dyrektor szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach, pan Tomasz Guliński. Zwycięzcy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe, natomiast pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy uczestnictwa. Podziękowano również nauczycielom, którzy przygotowali swoich uczniów do tego konkursu.

GALERIA