Dnia 14.03.2013r. uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach po raz kolejny uczestniczyli w programie profilaktyczno- edukacyjnym pt.: „Więzienie stracony czas”. Program ma na celu zwrócenie uwagi na zjawisko przestępczości i demoralizacji nieletnich; wskazanie przyczyn powodujących , że młodzi ludzie stykają się z wymiarem sprawiedliwości/policja, Sąd ,więzienie/;pokazanie konsekwencji wynikających z tego kontaktu dla ich dalszego życia. Uczniowie aktywnie uczestniczyli po obejrzeniu filmu w dyskusji na temat konkretnych zachowań: kradzież , rozbój , udział w bójce, spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym, prowadzenie samochodu pood wpływem środków odurzających itp. Następnie uczestniczyli w zwiedzaniu wybranej infrastruktury więziennej.

GALERIA