W ramach projektu „Europejskie staże zawodowe uczniów szkół Powiatu Ostrowskiego” pięcioro uczniów klasy IV Technikum ZSP CKU w Przygodzicach wraz z opiekunem mgr Natalią Nowakowską w dniach 31.03. – 11.04.2014 roku odbyło praktyki zawodowe w Erfurcie.

Uczestnicy  projektu: Justyna Kopa, Angelika Owczarek, Agnieszka Rachuta, Martyna Szczepaniak oraz Szymon Walczak realizowali w tym czasie praktykę zawodową w dwóch zakładach pracy: AUST EKS BAU AG oraz ETR – TIEF – UND ROHRLEITUNGSBAU GMBH pod okiem wykwalifikowanych specjalistów załogi.

Praktyka zawodowa uczniów została przeprowadzona zgodnie z programem, a do zadań grupy należało m.in.: niwelacja terenu za pomocą niwelatora, wytyczenie trasy kanału zgodnie z planem sytuacyjno-wysokościowym, wykop i ułożenie kanału deszczowego, montaż studzienek ściekowych, odwadnianie i zagęszczanie gruntu.

Ponadto wyjazd ten miał również charakter kulturowy – praktykanci zwiedzili i zapoznali się z historią miasta Erfurt. Uwieńczeniem wizyty w Niemczech było zwiedzenie przepięknego parku botanicznego EGA Park.

Praktyka zawodowa przebiegła w bardzo miłej i przyjaznej atmosferze i z całą pewnością można ją zaliczyć do udanych.

GALERIA