Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych proponuje bogatą ofertę edukacyjną, a ponadto możliwość odbycia dodatkowych szkoleń w ośrodku kursowym (kombajnisty, obsługi wózka widłowego, kurs ochrony roślin) i szkoleń e-learningowym w Centrum Kształcenia na Odległość (np.: kurs ekoturystyki, komputerowej rachunkowości i zarządzania firmą, Adobe Photoshop, agent ubezpieczeniowy, asystent bankowości, Broker ubezpieczeniowy i grafik komputerowy, handlowiec, opiekun osób starszych, organizator agrobiznesu, pracownik administracyjny, przedstawiciel handlowy, sprzedawca i telemarketer). Szkoła posiada również laboratorium ECDL, gdzie uczniowie, po zdaniu egzaminu mogą uzyskać międzynarodowy certyfikat. Ponadto proponuje realizację projektów wymiany międzynarodowej uczniów. W ramach profesjonalnego kształcenia placówka zapewnia lekcje w nowoczesnej pracowni fizycznej i laboratorium chemicznym.   Oferuje bogaty wachlarz zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych, w ramach których uczniowie mają możliwość poszerzania swoich zainteresowań i pasji. Są to m. in.: szkolna grupa rekonstrukcji historycznych, kółko teatralne, kółko j. niemieckiego, j. angielskiego, kółko dziennikarskie, kółko hodowlane, kółko kabaretowe, zajęcia sportowe z piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, kółko sportów obronnych, zajęcia z musztry i terenoznawstwa, zajęcia strzeleckie, kółko chemiczne, kółko plastyczno-wokalne, kółko ekonomiczne, sekcja MOTO, warsztaty filmowe, zajęcia z tańca towarzyskiego, aerobic, warsztaty „Start w dorosłość”, nauka podstaw tenisa zimnego, Szkolny Klub Wolontariusza.

Szkoła zapewnia również pomoc materialną dla uczniów potrzebujących i szczególnie uzdolnionych oraz możliwość zakwaterowania w internacie ZSP CKU i stołówce szkolnej.