ZAPISY NA KWALIFIKOWANY KURS ZAWODOWY R.03 ROLNIK
TELEFONICZNIE LUB OSOBIŚCIE W SEKRETARIACIE SZKOŁY

Raport z ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w Zasadniczej Szkole Zawodowej, kwiecień 2015

Raport z ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w Technikum, wrzesień 2014