Mechanik Operator Pojazdów i Maszyn Rolniczych (nauka trwa 3 lata, zakończona egzaminem zawodowym)

Dla osób zainteresowanych pracą w rolnictwie, maszynami i urządzeniami rolniczymi, ich użytkowaniem oraz naprawą.
Ważne informacje
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) użytkowania pojazdów, narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej;
2) obsługiwania pojazdów rolniczych, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie;
3) oceniania stanu technicznego maszyn i urządzeń rolniczych;
4) prowadzenia samochodów osobowych oraz ciągników rolniczych.

Uczniowie zdobywają prawo jazdy kategorii B i T oraz uprawnienia operatora kombajnów zbożowych i sieczkarni oraz wózków widłowych.

 

Rolnik (nauka trwa 3 lata, zakończona egzaminem zawodowym)

Dla osób zainteresowanych zagadnieniami rolnictwa, prowadzeniem własnego gospodarstwa opartego na produkcji roślinnej i zwierzęcej.
Ważne informacje
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie rolnik będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;
2) prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
3) prowadzenia sprzedaży produktów rolnych i zwierząt gospodarskich;
4) obliczania opłacalności produkcji rolniczej.

Uczniowie zdobywają prawo jazdy kategorii T oraz uprawnienia operatora kombajnów zbożowych i sieczkarni oraz wózków widłowych.

Praktyki zawodowe odbywają w szkolnych warsztatach i w indywidualnych gospodarstwach rolniczych oraz w zakładach naprawczych i firmach serwisowych. Uczniowie szkolą się na najnowocześniejszym sprzęcie który otrzymujemy w ramach projektu ALBATROS od takich firm jak Case, Kvernelad, Weidemann.