Dla zainteresowanych w przyszłości służbą wojskową, pracą w wojsku, studiami na uczelniach wojskowych. Klasa jest objęta patronatem Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu.

 

W trakcie nauki czekają dodatkowe atrakcje m.in.:

– obozy specjalistyczne ze szkolenia wojskowego,
– obozy w jednostkach wojskowych,

– zajęcia w strzelnicy,

– paintball,

– techniki walki wręcz,

– treningi sprawnościowe.

Dodatkowe przedmioty szkolne: Samoobrona, Przysposobienie Wojskowe, język obcy wzbogacony o terminologię wojskową

Obowiązkowe zielone umundurowanie.

Na chętnych czekają internat zlokalizowany na terenie kompleksu szkolnego, bursa w Ostrowie Wielkopolskim oraz całodniowe wyżywienie w szkolnej stołówce.