Dla zainteresowanych w przyszłości służbą Policji, w jednostkach paramilitarnych, straży pożarnej, ochrony mienia i innych służbach mundurowych.

Każdy z uczniów korzysta ze skróconego, podstawowego szkolenia zawodowego dla kandydatów do pracy w Policji.

 

W trakcie nauki czekają dodatkowe atrakcje m.in.:

– obozy specjalistyczne z zarządzania kryzysowego,

– zajęcia w strzelnicy,

– paintball,
– techniki walki wręcz,

– treningi sprawnościowe,
– tor policyjny.

Dodatkowe przedmioty szkolne:  Samoobrona, Zarządzanie Kryzysowe.

 

Obowiązkowe czarne umundurowanie.

 

Na chętnych czekają internat zlokalizowany na terenie kompleksu szkolnego, bursa w Ostrowie Wielkopolskim oraz całodniowe wyżywienie w szkolnej stołówce.