• Teoria w pracowniach szkolnych
  • Kształcenie praktyczne w lecznicach weterynaryjnych pod okiem specjalistów
  • Opieka i leczenie zwierząt
  • Chów, hodowla i inseminacja zwierząt
  • Profilaktyka, diagnozowanie i leczenie chorób zwierząt

Absolwent po ukończeniu szkoły może:

  • Kontynuować naukę na studiach wyższych (weterynaria)
  • Asystować przy zabiegach chirurgicznych
  • Wykonywać czynności pielęgnacyjne i opiekuńcze w zakresie
  • Zdobywać dalsze kwalifikacje np. kontrolera sanitarnego, inseminatora