Bardzo ciekawy i obecnie niezwykle aktualny program łączący cztery podstawowe zagadnienia rolnictwa, jakimi obecnie są: produkcja, zagadnienia ekonomiczno-prawne, ekologia, fundusze unijne.

W czasie nauki słuchacze poznają produkcję rolniczą (roślinną i zwierzęcą), uczą się wyboru właściwej z nich przez pryzmat opłacalności ekonomicznej i uwarunkowań prawnych. Uczą się wypełniania podstawowych dokumentów związanych prowadzeniem działalności gospodarczych i uzyskiwania dopłat do tej produkcji z funduszy Unijnych.

            Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik agrobiznesu powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 

1) organizowania i wykonywania prac związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą;
2) obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
3) organizowania i wykonywania prac związanych z przetwórstwem spożywczym, usługami i handlem;
4) prowadzenia marketingu i sprzedaży produktów rolniczych i spożywczych;
5) prowadzenia dokumentacji przedsiębiorstwa w agrobiznesie.

            Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik agrobiznesu po potwierdzeniu kwalifikacji :

R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej 

R.6. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie,

może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik rolnik po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji :

R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej.

 

            Dodatkowym atutem tej szkoły jest możliwość ukończenia przez uczniów bezpłatnego kursu prawa jazdy kategorii B. Szkoła daje możliwość uzyskania uprawnień rolniczych.

Dalsze możliwości kontynuowania nauki, to: szkoły o różnych kierunkach na poziomie pomaturalnym, policealnym oraz szkoły wszystkie wyższe, a w szczególności Uniwersytet Przyrodniczy (Akademia Rolnicza) oraz Uniwersytet Ekonomiczny (Akademia Ekonomiczna).

 

Gdzie możesz podjąć pracę, na jakich stanowiskach – możliwości pracy ?

  • giełdy rolno-ogrodnicze,
  • rolne gospodarstwa produkcyjne,
  • urzędy terenowe, urzędy gminy,
  • biura rachunkowe,
  • banki spółdzielcze,
  • przedsiębiorstwa związane z produkcją i handlem,działy marketingu,
  • agendy zajmujące się dystrybucją funduszy unijnych – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
  • prowadzenie biura, sekretariatu,
  • prowadzenie własnego gospodarstwa agroturystycznego.