Harmonogram spotkań z rodzicami uczniów szkól młodzieżowych oraz ich tematyki na rok szkolny 2018/2019.

Data spotkania Forma Tematyka
28 września 2018 – dla klas maturalnych wywiadówka omówienie z rodzicami klas maturalnych zmian w formie i strukturze egzaminu maturalnego z języka polskiego i języków obcych,  studniówka
28 września 2018 –

dla klas 1 i 2

wywiadówka/konsultacje – wybór trójek klasowych oraz Rady Rodziców,

– sprawy bieżące klas (ubezpieczenie, obóz dla klas mundurowych)

30 listopada 2018 konsultacje postępy w nauce, sprawy bieżące, studniówka
11 stycznia 2019 wywiadówka oceny na półrocze, zagrożenia, sprawy wychowawcze
22 marca 2019 konsultacje postępy w nauce
24 maja 2019 wywiadówka zagrożenia końcowo-roczne, postępy w nauce