ZAPISY NA KWALIFIKOWANY KURS ZAWODOWY R.03 ROLNIK
TELEFONICZNIE LUB OSOBIŚCIE W SEKRETARIACIE SZKOŁY

Harmonogram spotkań z rodzicami uczniów szkól młodzieżowych oraz ich tematyki na rok szkolny 2017/2018.

Data spotkania Forma Tematyka
22 IX– dla klas maturalnych wywiadówka sprawy bieżące klas
29 IX– dla klas 1 i 2 wywiadówka/konsultacje omówienie z rodzicami klas maturalnych zmian w formie i strukturze egzaminu maturalnego z języka polskiego i języków obcych,

– wybór trójek klasowych oraz Rady Rodziców,

– sprawy bieżące klas (ubezpieczenie, obóz dla klas mundurowych, studniówka)

1 grudnia konsultacje postępy w nauce, sprawy bieżące, studniówka
19 stycznia 2018 wywiadówka oceny na półrocze, zagrożenia, sprawy wychowawcze
23 marca 2018 konsultacje postępy w nauce
18 maja 2018 wywiadówka zagrożenia końcowo-roczne, postępy w nauce