Dyrektor: mgr Tomasz Guliński

Wicedyrektor: mgr inż. Lidia Jakubiak

 

mgr Tomasz Adamczyk – wychowanie fizyczne, Samorząd Uczniowski

mgr Justyna Baraniak – religia, wychowanie do życia w rodzinie

mgr Andrzej Berkowski – wychowanie fizyczne, wychowawca internatu

mgr Monika Białas – pedagog szkolny

mgr inż.  Anna Borońska – przedmioty ekonomiczne, agrobiznes

mgr Rafał Byzia – historia, WOS

mgr inż. Dorota Grobelna – biologia

mgr Mariusz Furmaniak – wychowanie fizyczne

dr Paweł Jakubowski – chemia, produkcja roślinna,  pracownia technologii produkcji roślinnej

mgr Małgorzata Janoś – język niemiecki

mgr Łukasz Jezierski – język angielski

mgr Jarosław Karolewski – historia, WOS

Andrzej Karpisiewicz – obsługa techniczna maszyn i pojazdów rolniczych

mgr Donata Kasprzak – geografia

mgr Beata Kazowska – język angielski

mgr inż. Stanisław Kazowski – informatyka, instruktor nauki jazdy, pracownia użytkowania pojazdów rolniczych

mgr Maria Kędzierska-Jachimek –  matematyka

mgr inż. Agnieszka Klońska –matematyka

mgr inż. Andrzej Krzak – podstawy produkcji roślinnej, podstawy produkcji rolniczej, pracownia podstaw produkcji roślinnej

mgr inż. Jerzy Lisiak – kierownik szkolenia praktycznego, pracownia użytkowania maszyn rolniczych

mgr Justyna Ligocka – biblioteka , język polski ,wychowanie do życia w rodzinie

mgr Tomasz Marciniak – wychowawca internatu

mgr Łukasz Menzel – matematyka

mgr Natalia Nowakowska – język niemiecki

mgr Marcin Nowicki – wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Elżbieta Olejniczak – geografia

Zofia Płóciennik – wychowawca internatu

mgr Maja Radiczew – język angielski

mgr Anna Rasiak  – matematyka

mgr Marzena Sajewska – język niemiecki

mgr Andrzej Sobczak – zarządzanie kryzysowe, wychowawca internatu

mgr Dariusz Sosiński – zarządzanie kryzysowe, samoobrona

mgr Katarzyna Stempniewicz – język polski, wychowawca internatu

mgr inż. Małgorzata Szwabińska –przedmioty ekonomiczne

mgr inż. Ewa Szpot – informatyka, matematyka

mgr Jerzy Seleta – przysposobienie wojskowe

mgr Jakub Szymczak – wychowanie fizyczne

mgr Marcin Taisner – religia

mgr Alicja Walendowska – język polski, WOK

mgr Dorota Wojcieszak – język angielski

mgr Joanna Zbroja – język polski

mgr Marcin Zieliński – język niemiecki