W dniu 7 września  2012 r. naszą szkołę  odwiedziła  wycieczka studentów z Uniwersytetu Rolniczego Agro-Bio-Tech  Gembloux z Belgii.  Uniwersytet mieści się w historycznym budynku opactwa Gembloux, który pochodzi z X wieku. Studenci  przyjechali na 10- dniową wycieczkę po naszym kraju. Maja zwiedzić okolice Krakowa , Kielc , Lublina ,Warszawy i tereny Pomorza. Ta  trasa ma im pozwolić  poznać różne  tereny  rolnicze Polski .O naszej szkole grupa  dowiedziała się podczas odwiedzin zespołu tanecznego  z Przygodzic w Brukseli  i w związku z tym postanowili zacząć swój pobyt w Polsce od odwiedzin w Zespole Szkół Ponadgimnazjanych CKU w Przygodzicach. Gości przyjął  kierownik szkolenia praktycznego mgr inż. Jerzy Lisiak. Studenci obejrzeli sale lekcyjne  szkoły , następnie oprowadzeni zostali po terenie wokół szkoły ,  gdzie duże wrażenie wywarło na nich kompleks boisk sportowych. Bardzo podobały im się tabla  z uczniami klas maturalnych wiszących na ścianach korytarzy szkoły. Zwiedzania  zakończono na warsztatach szkolnych , gdzie mogli zobaczyć  hale warsztatowe , maszyny i ciągniki jakie obecnie posiadamy,  Obejrzeli  również nowocześnie urządzoną  salę produkcji  zwierzęcej  a w niej  krótki film o szkole, i działalności Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Technikum rolniczego, Technikum inżynierii środowiska i melioracji, Technikum agrobiznesu , Technikum inżynierii środowiska i melioracji oraz Liceum Ogólnokształcącego ( mundurowego. W trakcie zwiedzania  grupa zadawała sporo pytań dot. naszej szkoły  jak również rolnictwa w Polsce.  Pytania dotyczyły między innymi skąd pochodzą uczniowie , gdzie mieszkają , co robią w czasie wolnym od zajęć, jakie mamy kola zainteresowań ,jakie mamy sukcesy itp. W trakcie rozmowy przedstawiciel grupy wyraził wolę  dalszej współpracy z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych CKU W Przygodzicach.