23 września 2015 r. do naszej szkoły zawitał szczególny gość, którym był Ksiądz Biskup Stanisław Napierała. Młodzież wraz z dyrekcją i nauczycielami bardzo serdecznie Go powitała.
To niecodzienne spotkanie było wstępem do wielkiego święta młodych, jakie czeka ich za niespełna rok w Krakowie podczas Światowych Dni Młodzieży.
Przewodniczący szkoły, Oskar Gola skierował do gościa słowa: „Nasza szkoła to coś więcej niż tylko budynek. To my, koledzy, przyjaciele, budujemy w niej swoje wartości, odwagę, odpowiedzialność, pracowitość….W każdym z nas jest pragnienie miłości ale pragniemy też prawdziwie kochać…my młodzi zapewniamy, że będziemy się starali, aby nasza energia i zapał zawsze kierowały się ku dobru bo: <Błogosławieni miłosierni albowiem oni miłosierdzia dostąpią>”.
Po tych słowach Ksiądz Biskup otrzymał od młodzieży bukiet kwiatów i logo Światowych Dni Młodzieży wykonane metodą quillingu wykonane przez uczennicę Kamilę Pyszniak. Aby zapoznać Księdza Biskupa z charakterem ZSP CKU uczniowie klas rolniczych ofiarowali kosz z warzywami – owoc ich pracy. Natomiast klasy mundurowe zaprezentowały pokaz samoobrony.
Jego Ekscelencja zapoznał się z wartościami, którymi kieruje się przygodzicka młodzież: „poszanowanie tradycji, troska o czyste środowisko, solidna praca, a także
Bóg Honor Ojczyzna.
Ciepłymi słowami powitali gościa również Dyrektor szkoły Tomasz Guliński oraz ksiądz proboszcz Marcin Taisner. Dyrektor ZSP CKU w Przygodzicach przedstawił Biskupowi charakter szkoły i jego kierunki oraz zwrócił się z prośbą o pobłogosławienie i poświęcenie szkoły, co gość z przyjemnością uczynił.
Na zakończenie młodzież zaprezentowała Biskupowi swoje talenty wokalne… Po spotkaniu nauczyciele spotkali się z gościem na świetlicy szkolnej, natomiast uczniowie mieli okazję obejrzeć film dotyczący dopalaczy.

GALERIA