Już po raz czwarty uczniowie klas mundurowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach uczestniczyli w Obozie Integracyjno-Edukacyjnym na terenie Stanicy Harcerskiej w Ostrowie Wielkopolskim. Celem obozu trwającego trzy dni (19. – 21.09.2012) była integracja zespołów klasowych, kształtowanie właściwych postaw oraz zapoznanie się z taktyką i techniką działań policyjnych i wojskowych. Organizatorami obozu byli wychowawcy klas pierwszych: mgr Małgorzata Janoś, mgrAndrzej Berkowskioraz mgr Dariusz Sosiński. Trzy dni obozu wypełniały miedzy innymi zajęcia z musztry wojskowej i policyjnej, ćwiczenia strzeleckie z użyciem broni pneumatycznej (paintball oraz wiatrówka), ćwiczenia z zakresu samoobrony przy zastosowaniu różnorodnych sztuk walki oraz ćwiczenia pod kierunkiem mgr Mariusza Furmaniaka z pierwszej pomocy przedmedycznej oraz ratownictwa medycznego. Zajęcia w poszczególnych grupach młodzieży prowadzili między innymi nauczyciele ZSP CKU: mgr D. Sosiński (strzelanie ASG), mgr A. Sobczak (musztra policyjna), mgr M. Nowicki (paintball), kpt. K. Szurgaj (musztra wojskowa), wspierani przez strażaków PSP w Ostrowie oraz oficerów Policji, którzy zapoznali uczniów ze sprzętem gaśniczym i policyjnym. Ogromną popularnością wśród wychowanków ZSP CKU cieszyły się zajęcia z ppłk M. Kuświkiem (COSSW) z samoobrony opartej o elementy Krav Maga oraz ćwiczenia z posługiwania się bronią oraz zastosowania taktyki czarnej i zielonej realizowane przez przedstawicieli Fundacji Byłych Żołnierzy Jednostek Specjalnych „GROM”. Harmonogram zajęć na obozie wzbogaciły i urozmaiciły konkurs piosenek „marszowo-biegowych” śpiewanych przy ognisku oraz zajęcia na terenie Parku Linowego, gdzie każdy pierwszak mógł pod opieką instruktorów wypróbować swoje siły.