W sobotę 26 września  2015r. ośmiu uczniów klas mundurowych z ZSP CKU w Przygodzicach uczestniczyło w charakterze wolontariuszy w imprezie: „Dzień bez Samochodu w Ostrowie Wielkopolskim” Każdy wolontariusz otrzymał gwizdek i pilnował aby kierowcy nie wjeżdżali w obszar ulic zamkniętych, umożliwiali samochodom upoważnionym bezpieczny wjazd i wyjazd, a także nadzorowali ruch rowerowy. Dla młodzieży była to możliwość sprawdzenia się w roli kierującego ruchem. Przedsięwzięcie było realizowane w ramach współpracy szkoły ze Stowarzyszeniem Kulturalno-Eduacyjno-Społecznym „re-EWOLUCJA”12027537_701415579988690_3346496041877641262_n