Informacja o ostatnich działaniach Rady Rodziców

rok szkolny 2016/2017:

– wydatki na sport 156,00

– wydatki na projekty, występy, koncerty (m.in. Przegląd Piosenki Chrześcijańskiej) 4.464,28

– wydatki na nagrody, konkursy, stypendia  (m.in. książki na koniec roku, zakup nagród dla finalistów konkursów szkolnych ) 4.126,16

– wydatki na obozy, szkolenia, wycieczki ( wycieczki klasowe, szkolne, obozy klas mundurowych)  5.687,29

– wydatki na uroczystości szkolne 2.412,42

– wydatki na dożywianie uczniów 973,38

– wydatki różne 1.551,75

rok szkolny 2014/2015:

 • Dofinansowanie do dożywiania uczniów  i do wigilii w internacie ok 3000,00 zł
 • Dofinansowanie obozu dla pierwszych klas mundurowych – 3000,00 zł
 • Dofinansowanie wyjazdu uczniów na warsztaty edukacyjne w Kiekrzu 2500,00 zł
 • Zakup wyposażenia zaplecza katedry wychowania fizycznego:

stepów – 750,00 zł

piłek lekarskich – 700,00 zł

strój piłkarski  500,00 zł

strój do aerobiku 500 zł

Kul i oszczepów 900,00 zł

Drążek gimnastyczny – 3 000,00 zł

Bieżnia – 2 000,00 zł

 • Dofinansowanie VIII Przeglądu Piosenki Chrześcijańskiej – 2500,00 zł
 • Zakup numerków do szatni uczniowskiej – 770,00 zł
 • Dofinansowanie dojazdów na konkursy, zawody ok 1500,00 zł
 • Zakup kajdanek szkoleniowych 700,00 zł
 • Dofinansowanie do studniówki 1 200,00 zł
 • Dofinansowanie turnieju freestyle 1250,00 zł
 • Sfinansowanie spotkania z byłym żołnierzem Andrzejem Kisiel 1000,00 zł
 • Dofinansowanie zakupu strojów roboczych 1200,00 zł
 • Dofinansowanie do wycieczki , szkoleń klas I c, II t w wysokości  1350,00 zł
 • Zakup nagród w konkursach (puchary, książki itp.) ok 3 0000,00 zł
 • Zakup nagród dla maturzystów oraz na zakończenie roku szkolnego ok. 2 000,00 zł