Wrzesień to już tradycyjnie okres, w którym uczniowie przygodzickiego „ogólniaka” opanowują na 3 dni teren stanicy harcerskiej na ostrowskich Piaskach. Obóz klas pierwszych jest już tradycyjnym elementem szkolenia organizowanego przez ZSP CKU w Przygodzicach, dla uczniów klas mundurowych- zarządzania kryzysowego i wojskowej.
Czas obozu to czas wytężonej pracy.
Pierwszy dzień rozpoczął się od przygotowania obozowiska. Wspólna praca sprzyjała zacieśnianiu znajomości. Czasu na odpoczynek było niewiele gdyż po ustawieniu namiotów i ich niezbędnym wyposażeniu, natychmiast rozpoczęły się zajęcia – musztra, zasady posługiwania się bronią, pas taktyczny. Dodatkowo uczniowie mieli możliwość zapoznania się ze sprzętem znajdującym się na wyposażeniu Straży Pożarnej i Policji. Niezbędne informacje przekazywali uczniom obecni na obozie policjanci jak i strażacy. Ważnym elementem szkolenia przygotowanego na ten dzień były również zajęcia z samoobrony przygotowane przez wykładowcę COSSW w Kaliszu Szczypiornie ppłk. Mirosława Kuświka.
Przerwy w zajęciach wykorzystano nie tylko na posiłki ale również przygotowanie listy wart zabezpieczających teren stanicy na okres dwóch najbliższych nocy.
Po pierwszym dniu zajęć zmęczenie widoczne było na twarzach wielu uczniów. Nie dane było im jednak spokojne spędzenie nocy. Ok. godzin 2.00 na terenie stanicy ogłoszono alarm. Powrót do namiotów był możliwy dopiero po wspólnym (ok. 100 uczestników) odśpiewaniu znanej wszystkim piosenki. Najlepiej w realizacji tego zadania odnalazła się klasa IB, która zaproponowała do odśpiewania jedną z kolęd – pozwoliło to dość szybko powrócić obozowiczom do łóżek.
Drugi dzień to zajęcia prowadzone przez instruktorów firmy „Defendu” z Poznania powiązanej z Fundacją Byłych Żołnierzy Jednostek Specjalnych „Grom”. Uczniowie uzyskali podstawową wiedzę dotycząca „czarne” i zielonej” taktyki. Mieli okazję zapoznać się z „Defendu” – systemem samoobrony.
Jak to zwykle bywa podczas tego typu zajęć, błędy były „nagradzane” dodatkowymi ćwiczeniami mającymi wpłynąć na poprawę koncentracji uczestników. Pompka od tego dnia nie będzie tylko słowem kojarzącym się obozowiczom z wyposażeniem roweru.
Po ciężkim wysiłku ognisko, kiełbaski i wspólne śpiewanie, skutkiem którego część uczniów następnego dnia zamilkła lub miała problemy z wydobyciem z siebie głosu.
Ostatni dzień to likwidacja obozowiska, przeplatana dla poszczególnych grup, zajęciami z pierwszej pomocy oraz samoobrony. Instruktor prowadzący zajęcia z samoobrony p. Piotr Modrzyński – szef Agencji Ochrony „Black Angel” z Kalisza, zadbał o to aby na kończynach uczestników przybyło klika nowych sińców. Maksimum efektu przy minimum wysiłku to była zasada obowiązująca podczas tych zajęć.
Obóz zakończył się apelem w którym uczestniczył Dyrektor ZSP CKU w Przygodzicach p. Tomasz Guliński, który podziękował nauczycielom, instruktorom za wysiłek włożony w organizację i przeprowadzenie zajęć podczas obozu. Podziękowania zostały przekazane również uczniom klas drugich i trzecich, którzy opiekowali się „pierwszakami”, jak również samym uczestnikom za zdyscyplinowanie i aktywne uczestnictwo w zajęciach.
Na zakończenie apelu wszyscy solidarnie – włącznie z Panem Dyrektorem, „podsumowali” obóz wykonaniem 10 pompek.
Obóz przeszedł do historii ale należy mieć nadzieję, że zdobyta podczas zajęć wiedza i umiejętności będą przydatne w czasie 3 letniej nauki. Ważne są również przyjaźnie jakie zawiązały się podczas obozu, jak również możliwość wzajemnego poznania się uczniów z ich wychowawcami.
Od nowego tygodnia znów czeka praca w szkole. Do zobaczenia.

 

GALERIA