W dniach 1-3 października 2012 roku odbyły się długo oczekiwane przez uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach warsztaty edukacyjno – szkoleniowe prowadzone przez funkcjonariuszy Komenda Wojewódzka Policji z Poznania. Warsztaty te miały miejsce w ośrodku szkoleniowym w Kiekrzu, a udział w nich wzięli uczniowie klas drugich  Liceum o profilu wojskowym i zarządzania kryzysowego. Po zakwaterowaniu uczniowie w dobrych humorach i pełni zapału wyruszyli na musztrę prowadzoną przez funkcjonariuszy Oddziału Prewencji. W trakcie warsztatów uczniowie uczestniczyli  m. in. w zajęciach prowadzonych przez pirotechników  Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji, eksperta Laboratorium Kryminalistycznego, w zajęciach z samoobrony prowadzonych przez Policjanta Wydziału Kadr i Szkolenia oraz w zajęciach z udzielania pierwszej pomocy prowadzonych przez Wydział Prewencji. Ponadto uczniowie mieli okazję uczestniczyć w pokazie umiejętności jeźdźców w ogniwie konnym oraz pokazie pracy Komisariatu Wodnego z psami. Czas wolny wypełniły liczne atrakcje m. in. dyskoteka, ognisko, gry i zabawy integracyjne.