Dnia 16 października 2015 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach, miało miejsce uroczyste ślubowanie klas pierwszych. Swoją obecnością zaszczycili nas :

Pan brygadier Jacek Wiśniewski – dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej

Pan młodszy inspektor Piotr Wilkowski – zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowie Wlkp.

Pan porucznik Maciej Żurkowski – zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Ostrowie Wlkp.

Pani Renata Zych – zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców ZSP CKU Przygodzice.

W ich gronie, w gronie rodziców i nauczycieli uczniowie klas pierwszych technikum i liceum złożyli przysięgę na rotę ślubowania, stając się oficjalnie częścią szkolnej społeczności.

Młodzież dokonała mądrego wyboru. ZSP CKU w Przygodzicach to szkoła z tradycjami, kultywująca nieśmiertelne wartości dobra i piękna, ucząca szacunku dla narodowego dziedzictwa i bogatej historii naszej Ojczyzny.

Uroczystość była doskonałą okazją do nadania awansu uczniom drugich klas mundurowych na stopień młodszego kadeta, za pełnienie funkcji kaprali podczas obozu integracyjnego.

Specjalne podziękowania otrzymali również Patryk Ekiert z III a LO oraz Bartosz Borkowski z II c LO za obywatelską postawę, którą wykazali się  oddając na posterunek policji znaleziony portfel z dużą kwotą pieniędzy.

Na zakończenie uroczystości życzenia pomyślności na lata nauki przekazał Dyrektor Szkoły Pan Tomasz Guliński oraz Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego.

GALERIA