150 uczniów klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach przystąpiło w dniu 12.10.2012 roku do ślubowania.

Ceremonia ślubowania rozpoczęła się prezentacją kilkunastominutowego filmu z czwartego obozu integracyjno-edukacyjnego klas mundurowych na terenie Stanicy Harcerskiej w Ostrowie Wielkopolskim, w którym wychowankowie uczestniczyli we wrześniu bieżącego roku. Zaproszeni goście, przedstawiciele służb mundurowych z Kalisza, Odolanowa i Przygodzic, reprezentanci Ochotniczej Straży Pożarnej z Ostrowa Wielkopolskiego, Przewodniczący Rady Rodziców przy ZSP CKU oraz rodzice uczniów mogli prześledzić działania młodych ludzi podczas pierwszych tygodni nauki szkolnej.

Punktem kulminacyjnym dnia było odczytanie przez Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego Hannę Kawaler Roty Ślubowania. W obecności zaproszonych gości uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych CKU na sztandar szkoły, we własnym sumieniu przyrzekali dotrzymać obietnic złożonych tego dnia. Podniosłość chwili, w której odczytano rotę oraz sam moment ślubowania były tak samo ważne dla wychowanków, jak i przybyłych na uroczystość nauczycieli, wychowawców i rodziców. Wejście na halę sportową klas mundurowych, miarowym krokiem defiladowym, wzbudziło wiele emocji.

Nie zabrakło oczywiście przemówień wygłoszonych przez dyrektora ZSP CKU mgr Tomasza Gulińskiego, który powitał kadetów klas mundurowych Liceum Ogólnokształcącego oraz uczniów Technikum w społeczności uczniowskiej oraz ppłk M. Kuświka, którego zajęcia z samoobrony wzbogacone o elementy Krav Maga na obozie integracyjnym cieszyły się największą popularnością.

Uroczystość ślubowania zakończono wręczeniem medali „Przyjaciel Szkoły” ppłk M. Kuświkowi i przedstawicielowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim w podziękowaniu za współpracę i szerzenie uniwersalnych wartości takich jak wiara, honor i ojczyzna wśród uczniów ZSP CKU oraz Listów Gratulacyjnych dla rodziców uczniów Ewy Golińskiej i Marceliny Lamek nagrodzonych za najlepsze wyniki w nauce Stypendiami.

Galeria