Zabiegi ochrony roślin mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby, które odbyły szkolenie i uzyskały zaświadczenie o ukończeniu odpowiedniego kursu. Sprawy te reguluje artykuł 74 ustawy o ochronie roślin z 18.12.2003r. Szkolenia są prowadzone przez jednostki organizacyjne, upoważnione przezWojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin. W dniach 1.-17 listopada 2012roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach zorganizowano kolejne już szkolenie dla naszej  młodzieży, nadające jej uprawnienia do zakupu i stosowania środków ochrony roślin. Tego rodzaju działalność szkoły spotyka się zawsze z dużym zainteresowaniem wśród uczniów, co pozwala na poszerzenie ich dotychczasowej wiedzy, którą mogą wykorzystać w swojej praktyce rolniczej. Kurs przeprowadzili nauczyciele: mgr inż. Andrzej Krzak, mgr inż. Bogusław Lipiński oraz mgr inż. Dorota Grobelna. Program szkolenia zorganizowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach uwzględnił

– obowiązujące przepisy dotyczące nabywania środków ochrony roślin, postępowanie w razie ich reklamacji, badanie sprawności technicznej opryskiwaczy,

– charakterystykę środków ochrony roślin i zasady ich stosowania z uwzględnieniem składu preparatu, formy użytkowej, okresów karencji i prewencji, a także ich klasyfikacji pod względem potencjalnego zagrożenia dla ludzi, pszczół i organizmów wodnych.

Ponadto uczestnicy szkolenia przyswoili sobie wiedzę dotyczącą czynników wpływających na skuteczność zabiegu ochrony roślin. Podczas zajęć przedstawiono również ogólne zagadnienia z zakresu ochrony roślin, obejmujące przede wszystkim organizmy szkodliwe i metody ich zwalczania, zgodne z zasadami Dobrej Praktyki Ochrony Roślin. Podczas zajęć praktycznych uczniowie pozyskali wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania opryskiwaczy do pracy (m.in. parametry pracy i techniki ich regulacji, sposoby doboru opryskiwaczy).Prowadzący przedstawili uczestnikom również problemy wpływu środków ochrony roślin na środowisko, wskazali sposoby postępowania z opakowaniami po zużyciu środka ochrony roślin, a także zobrazowali negatywny wpływ środków ochrony roślin na organizmy pożyteczne .Uczniowie zapoznali się z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Podczas zajęć wykorzystano wiele praktycznych pomocy dydaktycznych oraz prezentacji Power-Point. Kurs zakończył się egzaminem w formie testu. Pozytywny wynik wszystkich 18-stu zdających uczestników, był podstawą uzyskania świadectwa-certyfikatu, które umożliwi zakup oraz stosowanie środków ochrony roślin. Jego ważność wynosi 5 lat.