30.11.2015r. – W Zespole Szkół Handlowych im. Bohaterów Czerwca w Poznaniu odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów przyznania Stypendium Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej uczniom szkół z terenu województwa wielkopolskiego. Uczennicami, które otrzymały Stypendia Prezesa Rady Ministrów były: Sandra Kanicka z klasy III Liceum Ogólnokształcącego zarządzania kryzysowego oraz Sylwia Walczak uczennica klasy IV Technikum agrobiznesu. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia, w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy – co najmniej dobre. Zgodnie z postanowieniami regulaminu przyznawania stypendium, mogły je otrzymać osoby osiągające wyróżniające wyniki w nauce. Każdy ze stypendystów musiał uzyskać średnią ocen szkolnych powyżej 4,75.

Ważnym wymogiem stawianym przed stypendystami była również nienaganna opinia wystawiona przez szkołę.