Dnia 10 grudnia 2015 w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych i Niemieckojęzycznych. Do konkursu przystąpiło 35 uczniów z Liceum Ogólnokształcącego od klasy I do III.

Celem konkursu było:

  • budzenie zainteresowania uczniów wybranymi aspektami kulturowymi, historycznymi, geograficznymi oraz politycznymi krajów anglojęzycznych oraz niemieckojęzycznych,
  • integracja społeczności szkolnej,
  • zachęcanie do pozytywnej rywalizacji i rozwijania swoich ambicji,
  • sprawdzenie wiedzy uczniów z zakresu wiedzy o krajach anglojęzycznych oraz niemieckojęzycznych.

Ogłoszenie wyników miało miejsce tydzień później, 17 grudnia. Podczas tego spotkania uczniowie otrzymali dyplomy uczestnictwa oraz nagrody za zdobycie pierwszych trzech miejsc. Ponadto, część anglojęzyczna była jednocześnie eliminacjami do Konkursu Powiatowego, który odbędzie się w styczniu 2016 roku w Ostrowie Wielkopolskim.

Laureatami konkursu w części anglojęzycznej zostali:

  1. Kamil Frąszczak II LOw
  2. Magdalena Foryza IIa LO
  3. Sebastian Kowalski II LOw

Laureaci w części niemieckojęzycznej to:

  1. Adam Jurczyński III a LO
  2. Eryk Bączkiewicz I LOw
  3. Milena Zięba I Low

Wszystkim laureatom i uczestnikom konkursu gratulujemy i zapraszamy do wzięcia udziału w przyszłym roku!

GALERIA