Tradycyjnie społeczność uczniowska ZSP CKU zaangażowała się z entuzjazmem w ogólnokrajową akcję charytatywną „Góra Grosza” pod patronatem Towarzystwa Nasz Dom oraz Ministra Edukacji Narodowej. Celem akcji była zbiórkagóra grosza monet na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, kwalifikowanych rodzin zastępczych oraz dla najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze. Celem akcji było uświadomienie młodzieży, że najdrobniejsze monety mogą stworzyć ogromny fundusz, który może pomóc innym.

Uczniowie zebrali w akcji trwającej od listopada do grudnia 2015 kwotę 362,67, która została przekazana na adres organizatorów zbiórki.