Słowo pisane, recytowane i czytane – to trzy kategorie I Przeglądu Słowa, który miał miejsce 3 marca 2016 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach. Jest to data znacząca, ponieważ jest to Dzień Pisarza, czyli święto tych, którzy stworzyli dzieła literackie. Hasłem przewodnim konkursu były słowa Ludwika Sztyrmera „Powiedz mi, o czym kto marzy, a określę ci jego charakter”. Pomysłodawcą projektu jest Justyna Ligocka – nauczyciel bibliotekarz ZSP CKU w Przygodzicach.  Jest to kolejne działania promujące czytelnictwo wśród uczniów. Przegląd został objęty honorowym patronatem przez Starostę Powiatu Ostrowskiego, Wójta Gminy Przygodzice oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji i Rozwoju Powiatu Ostrowskiego działające przy ZSP CKU w Przygodzicach. W imprezie wzięło udział 11 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Na imprezie gościli: Paweł Rajski Starosta powiatu ostrowskiego, Krzysztof Rasiak Wójt gminy Przygodzice,  Robert Kaczmarek dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach, Wiesława Muzyka i Pani Maria Zawidzka przedstawicielki Stowarzyszenia Absolwentów ZSP CKU Przygodzice oraz Zenon Walczak przedstawiciel Rady Rodziców przy ZSP CKU w Przygodzicach.

Hasło, które towarzyszy I Przeglądowi Słowa, doskonale wkomponowuje się w dzisiejsze czasy. Mamy różnego rodzaju marzenia dotyczące szkolnictwa, szpitala i innych działań. Niektóre z nich już się spełniły, inne spełnia się zapewne niebawem. Dziękuję za zorganizowanie przedsięwzięcia, które rozwija u młodych ludzi ich pasje i zainteresowania twórcze. I mam nadzieję, że ten właśnie I Przegląd Słowa będzie początkiem kolejnych. – powiedział Starosta Ostrowski Paweł Rajski

Przegląd przeznaczony był dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych i miał na celu: popularyzowanie twórczości dotyczącej motywu marzenia, rozwijanie zainteresowań poezją i prozą, a także zdolności recytatorskich, interpretacyjnych i poetyckich, zachęcanie do występowanie na scenie, do pisania poezji i czytania interpretacyjnego, uczenie zdrowej rywalizacji w przyjaznej atmosferze oraz spędzanie czasu wolnego w sposób twórczy.

Cieszę się, że w mojej szkole dzieje się tak wiele imprez, które promują ją nie tylko w powiecie ostrowskim, ale i poza. ZSP CKU w Przygodzicach rozwija pasje związane z tematyką wojskową, policyjną, rolniczą, ale i również kulturalną – powiedział Dyrektor ZSP CKU w Przygodzicach Tomasz Gulinski

Recytacja i czytanie interpretacyjne oceniane były przez: Aleksandrę Kiełb-Szawułę – pracownika Ostrowskiego Ośrodka Kultury, Małgorzatę Juda-Mieloch – pracownika Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu oraz Honoratę Maciejewską – przedstawiciela Młodzieżowego Domu Kultury w ostrowie Wlkp.

Natomiast w skład jury oceniającego pisanie wierszy wchodził Bolesław Grobelny – ostrzeszowski poeta regionalny oraz Katarzyna Rynkowska – ostrowianka nominowana w Plebiscycie na Młody Talent Ostrowa Wlkp.

W kategorii szkól gimnazjalnych w pisaniu wierszy przyznano nagrody za zajęcie pierwszego miejsca ex aeqo Aleksandrze Kaczmarek z Zespołu Szkół w Czarnymlesie oraz Karolinie Błaszczyk z  Zespołu Szkół w Czarnymlesie, drugie miejsce Ewelinie Lewandowskiej z Gimnazjum w Przygodzicach, a także wyróżnienie dla Marii Stawickiej z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Malanowie.

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych w pisaniu wierszy pierwsze miejsce otrzymała Agnieszka Biskupem z Technikum z ZSU w Ostrowie Wlkp., drugie miejsce zajął Igor Żulicki, natomiast trzecie miejsce zdobyła Weronika Karbowiak z IV Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wlkp. Wyróżnienia otrzymali: Piotr Stefanowski z ZSP CKU w Przygodzicach, Dominika Piaskowa z Zasadniczej Szkoły Zawodowej w ZSU w Ostrowie Wlkp. oraz Paulina Lis z Zasadniczej Szkoły Zawodowej z ZSU w Ostrowie Wlkp..

W kategorii szkół gimnazjalnych w czytaniu interpretacyjnym nagrodę za pierwsze miejsce otrzymał Szymon Muszyński z Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Dębnicy, drugie miejsce zajęła Maria Stawicka z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Malanowie i wyróżnienie zdobyła Karolina Błaszczyk z Zespołu Szkól w Czarnymlesie.

W kategorii szkól ponadgimnazjalnych w czytaniu interpretacyjnym pierwsze miejsce otrzymała Maja Zimna z IV Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wlkp., drugie miejsce zajął Bartosz Borkowski ZSP CKU w Przygodzicach, natomiast wyróżnienie przyznano Monice Dycfeld z ZSU w Ostrowie Wlkp.

W kategorii szkół gimnazjalnych w recytacji pierwsze miejsce zajęła Sandra Gąbka z Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Dębnicy, drugie miejsce przyznano Ewelinie Lewandowskiej z Gimnazjum w Przygodzicach, a trzecie uzyskał Michał Plichta z Gimnazjum w Przygodzicach. Wyróżnienie natomiast otrzymała Karolina Błaszczyk z Zespołu Szkól w Czarnymlesie.

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych w recytacji pierwsza nagrodę uzyskała Maja Zimna z IV Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wlkp., drugie miejsce otrzymała Adrianna Smolna z ZSP CKU w Przygodzicach, a trzecie miejsce zajęła Magdalena Płazowska z I Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wlkp. Wyróżnienie zaś przypadło Iwonie Szóstak z Technikum w ZSU w Ostrowie Wlkp.

Wszystkim zwycięzcom gratulujemy sukcesu i zapraszamy już w tym roku na kolejny 2 Przeglad Słowa, który odbędzie się w roku kolejnym.

GALERIA