26 i 27 lutego 2016r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach odbyła się II edycja Drzwi Otwartych, która miała na celu prezentację bogatego dorobku szkoły, jak również przybliżenie naszej placówki potencjalnym uczniom klas licealnych. Wielu gimnazjalistów z powiatu ostrowskiego i powiatów ościennych, a nawet sąsiednich województw odwiedziło naszą szkołę i poznało ciekawą ofertę edukacyjną.

Na nadchodzący rok szkolny Przygodzice zaproponowały uczniom liceum ogólnokształcącego następujące kierunki kształcenia: wojskowy, zarządzania kryzysowego, a także trzy nowości: ochroniarski – sztuki walki, administracji publicznej oraz tworzenia gier i aplikacji multimedialnych.

Po raz kolejny przeprowadzono różnorodne warsztaty z zakresu wszystkich przedmiotów oraz zajęcia artystyczne, z których słynna jest Przygodzicka szkoła. Odbyły się zajęcia plastyczne, historyczne, ekologiczne, laboratoryjne z chemii, fizyki, a nawet z musztry wojskowej. Przygotowano także stoisko wojskowe, wystawę historyczną, ekspozycję pojazdów militarnych oraz prezentację maszyn i urządzeń rolniczych. Drzwi Otwarte urozmaiciły również gry i łamigłówki matematyczne oraz zabawy językowe z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, szczególną atrakcją okazał się turniej gier komputerowych. Gimnazjalistom zainteresowanym zdobywaniem konkretnej profesji umożliwiono skorzystanie z doradztwa zawodowego, gdzie mogli zapoznać się m.in. ze szczegółami rekrutacji, przebiegiem nauki.

Dodatkowo, dla chętnych zorganizowano pokazy technik kryminalistycznych oraz interwencji policyjnej, zajęcia z samoobrony i daktyloskopii, a także sprawdzian dla bystrego oka w strzelnicy szkolnej. Wychodząc z założenia, że „w zdrowym ciele zdrowy duch” przygotowano zajęcia sportowe – lekcję koszykówki, aerobik, taniec sportowy, gimnastykę. Organizatorzy Drzwi Otwartych zadbali również o strawę duchową w postaci popisów wokalnych – karaoke oraz występu kabaretu szkolnego CI…SZA.

Prezentacja oferty Szkoły przebiegała w miłej atmosferze podgrzanej herbatą i ciastkiem w kawiarence szkolnej.

Szkołę w ciągu kilku dni Drzwi Otwartych odwiedziło kilkaset uczniów. Bez wątpienia jest to sukces Dyrekcji, nauczycieli, ale przede wszystkim uczniów ZSPCKU Przygodzice, którzy bardzo aktywnie przygotowali wszystkie zajęcia. To oni uczestniczyli w przyjmowaniu Gości i byli ich najlepszymi przewodnikami. Przyjazny stosunek do młodszych kolegów zaowocował nowymi znajomościami i obietnicą spotkania we wrześniu w Przygodzickiej szkole.