W dniu 16 marca 2016 odbył się X Gminny Konkurs Językowy. Organizatorem Konkursu byli: Marcin Zieliński – nauczyciel języka niemieckiego i Łukasz Jezierski – nauczyciel języka angielskiego z Zespołu Szkół Ponadgimanzjalnych CKU w Przygodzicach.

 

Celem konkursu była popularyzacja języków obcych wśród młodzieży gimnazjalnej.

W tegorocznej edycji konkursu wzięli udział gimnazjaliści z rekordowej liczby 13 szkół:

z Kalisza, Bralina, Sycowa, Przygodzic, Wysocka Małego, Lewkowa, Wróblińca, Krążkowy k. Kępna, Gorzyc Wielkich, Lamek, Jankowa Przygodzkiego Dębnicy oraz Czarnegolasu.

 

Na początku uczniowie rozwiązywali test z języka angielskiego i niemieckiego. Po części pisemnej odbyła się część ustna, do której zakwalifikowali się uczniowie, którzy zdobyli minimum 75 % punktów w części pisemnej.

 

Poziom tegorocznej rywalizacji był bardzo wyrównany i wysoki.

 

Oto pełna lista laureatów X Gminnego Konkursu Językowego:

Język angielski

  1. miejsce –  KINGA MARCINIAK – GIMNAZJUM W JANKOWIE PRZYGODZKIM
  2. miejsce –  MAJKA WANKIEWICZ – GIMNAZJUM W SYCOWIE
  3. miejsce –  ZUZANNA WALOSZCZYK– GIMNAZJUM W WYSOCKU MAŁYM

 

Język niemiecki

  1. miejsce – WIKTORIA SRZYPEK – GIMNAZJUM W GORZYCACH WIELKICH
  2. miejsce – KAROLINA DUCZMAL– GIMNAZJUM W LAMKACH
  3. miejsce – DOMINIKA STODOLNA – GIMNAZJUM W WYSOCKU MAŁY

 

 

Zwycięzcy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe, natomiast pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy uczestnictwa. Podziękowano również nauczycielom, którzy przygotowali swoich uczniów do tego konkursu.

GALERIA