Ze szkołą można się skontaktować przez:

Pocztę:

Zespół Szkół  Ponadgimnazjalnych  Centrum Kształcenia Ustawicznego

ul. PTR 6

63-421    PRZYGODZICE

Telefon:

tel. (62) 733 61 31, 735 00 68
tel/fax. (62) 733 61 32

Pocztę elektroniczną:

zspcku@poczta.onet.pl