Uchwałą z dnia 19 kwietnia 2016 roku zainicjowano rozpoczęcie działalności PaTPORT-u przy Gminnym Ośrodku Kultury w Przygodzicach dla młodzieży uczącej się lub mieszkającej na terenie gminy Przygodzice. Grupa nosi nazwę: PaTPORT PRZYGODZICE a działać będzie w ramach Programu Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty”. W skład grupy wchodzą uczniowie gminnych szkół, młodzi mieszkańcy gminy oraz młodzież w Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach.

W uroczystości udział wzięły władze samorządowe Gminy Przygodzice z wójtem Krzysztofem Rasiakiem na czele, ekspert programu PaT Robert Kaczmarek, grono pedagogiczne i uczniowie – członkowie grupy PaTPORT. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim, tj. I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji mł. insp. Piotr Wilkowski, Komendant Komisariatu Policji w Odolanowie podinsp. Mirosław Józefiak, kierownik Posterunku Policji w Przygodzicach asp. sztab. Artur Gierczyk, koordynator PaT sierż. Małgorzata Łusiak i nadkom. Krzysztof Kula.

W czasie spotkania uczniowie poznali ideę programu „Profilaktyka a Ty” oraz założenia działalności grupy PaTPORT. Młodzież wybrała spośród siebie Kapitana PaTPORTU, którą została Klaudia Pietrzykowska oraz pięcioosobowy Kapitanat w składzie: Karolina Kopras, Agata Chwołka, Patrycja Tkacz, Eryk Bączkiewicz i Kamil Zdobylak. Młodzi PaTowicze usłyszeli również cenne uwagi związane z aktualnymi zagrożeniami sięgania przez młodzież po środki psychoaktywne oraz stosowania cyberprzemocy i przemocy rówieśniczej. Całości towarzyszyła wspaniała atmosfera i wiele deklaracji współpracy. Opiekunami grupy zostali Robert Kaczmarek i Dariusz Sosiński.

Robert Kaczmarek

fot. Dawid Karwatka

GALERIA