Jakub Ćwiek to twórca literatury fantastycznej. ‚Chłopcy”, „Kłamca” czy „Dreszcz” to tytuły najpopularniejszych jego książek. Biblioteka szkolna w ZSP CKU w Przygodzicach zaprosiła Ćwieka na spotkanie autorskie w ramach rozwijania czytelnictwa w szkole.  Książki tego autora są jednymi z poczytniejszych w przygodzickiej szkole. Ćwiek przybliżył uczniom literaturę fantastyczną i jej gatunki. Pisarz zachęcał młodzież do czytania książek i poszerzania swoich horyzontów myślowych. Spotkanie zaowocowało wieloma pytaniami dotyczącymi twórczości autora, na które oczywiście uczniowie uzyskali wyczerpujące odpowiedzi. Pani Justyna Ligocka – bibliotekarz ZSP CKU – ma nadzieję na dłuższą współpracę z tym autorem, która zaowocuje kolejnym spotkaniem w niedalekiej przyszłości.

GALERIA