Policjanci nieustannie prowadzą działania profilaktyczne mające na celu uświadamianie młodzieży o zagrożeniach związanych z zażywaniem narkotyków i dopalaczy.
Efektem naszej pracy jest rosnąca świadomość lokalnej społeczności dotycząca istniejących zagrożeń.

Komenda Powiatowa Policji w Ostrowie Wielkopolskim, w dniach 30.05 – 3.06.2016 r. organizuje Ostrowski Tydzień Trzeźwości pn. „Alternatywy”,
który skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z miasta i powiatu ostrowskiego.
Przedsięwzięcie ma na celu promowanie zdrowego stylu życia – wolnego od uzależnień. Wierzymy, że należy pokazać młodym ludziom,
że istnieje szereg możliwości spędzenia wolnego czasu w gronie rówieśników.

W związku z powyższym, serdecznie zapraszamy i zachęcamy uczniów do wzięcia aktywnego udziału
w atrakcjach zaplanowanych podczas Ostrowskiego Tygodnia Trzeźwości „Alternatywy”. Zaplanowane atrakcje to między innymi:

– Konkurs młodych talentów, stworzony z myślą o uczniach chcących podzielić się z innymi swoją pasją,

– Film „Serce Serduszko” Jana Jakuba Kolskiego , wyświetlony w Kinie „Komeda” lub w Ostrowskim Centrum Kultury w Ostrowie Wielkopolskim.
Wydarzenie połączone zostanie z pogadanka profilaktyczną dotyczącą problematyki uzależnień,

– Powiatowe obchody Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki PaT w Odolanowie. W tym dniu zorganizowany zostanie także tradycyjny, coroczny Zryw Wolnych Serc.
Dla uczestników przewidziane są atrakcje muzyczne i teatralne na świeżym powietrzu.

– Bieg sztafetowy na terenie ośrodka wypoczynkowego Piaski-Szczygliczka, mający na celu promowanie zdrowego stylu życia,

– Zumba zorganizowana na terenie Stanicy Harcerskiej „Zielona Polana” w Ostrowie Wielkopolskim. W tym dniu przewidziane są też inne atrakcje.

Szczegółowy plan i regulamin