ZAPISY NA KWALIFIKOWANY KURS ZAWODOWY R.03 ROLNIK
TELEFONICZNIE LUB OSOBIŚCIE W SEKRETARIACIE SZKOŁY

R.16 groch

R.16 ziemniaki na sadzeniaki

R.16 bobik

R.16 jęczmień browar