UCZESTNIK O PROJEKCIE

 

Odbyłem praktykę zagraniczną w miejscowości Wilsche w gminie Gifhorn Stad w Dolnej Saksonii.

 

Gospodarstwo, w którym odbywałem 12-tygodniową praktykę zajmowało się uprawą ziemniaków z przeznaczeniem w 80% na chipsy, a pozostałe na inne produkty z ziemniaków  np. mączka ziemniaczana. Areał ziemniaków w tym roku  wynosił 102 ha , inne uprawy zajmowały 154 ha -głównie to zboża, które były sprzedawane do skupu po zbiorze.

Gospodarstwo posiada własny, bardzo nowoczesny sprzęt do zbioru ziemniaków. Zbóż oraz do upraw pożniwnych.

Moim zdaniem warto wyjechać na takie praktyki, jest to bardzo dobra „szkoła życia”, można zawrzeć cenne kontakty, które mogą w przyszłości zaowocować podczas  poszukiwania pracy po skończonej szkole.

Oczywiście kolejnym plusem jest podszlifowanie języka niemieckiego. Zapoznałem się z lokalnymi tradycjami i świętami.

Podsumowując polecam wszystkim te praktyki, mimo że pracy jest dużo, ale  takie jest nowoczesne rolnictwo. Bez pracy nie ma kołaczy.

 

Damian

 

MIEJSCE PRAKTYKI

  

 

 e

NASZA SZKOŁA W POPRZEDNIM ROKU SZKOLNYM PODJĘŁA WSPÓŁPRACĘ Z TOWARZYSTWEM UMIEJĘTNOŚCI ROLNICZYCH W POZNANIU, CZEGO EFEKTEM BYŁO UCZESTNICTWO 3 NASZYCH UCZNIÓW W PRAKTYCE ZAGRANICZNEJ

 

PRAKTYKANCI Z NASZEJ SZKOLY:

DAMIAN KLIMEK,

ANTONI PANEK,

MICHAŁ RACHWALSKI

 

 

 

INFORMACJE O STOWARZYSZENIU

 

Towarzystwo Umiejętności Rolniczych powstało w roku 1996. Członkami Towarzystwa są rolnicy z Wielkopolski, pracownicy naukowi Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz osoby pracujące w szeroko rozumianym sektorze rolniczym.
Do zadań statutowych Towarzystwa należy:

– wspieranie i krzewienie nowoczesnych zasad gospodarowania,
– popularyzacja nowoczesnej techniki rolniczej i ekonomicznych podstaw racjonalnego gospodarowania,
– upowszechnianie postępu naukowo-technicznego w środowisku wiejskim,
– wspieranie edukacji mieszkańców wsi,
– krzewienie tradycji wielkopolskiej gospodarności oraz zaangażowania społecznego na rzecz realizacji interesów środowiska wiejskiego.

Towarzystwo Umiejętności Rolniczych działa w kilku obszarach:

– działalność wydawnicza
– działalność edukacyjna dla młodzieży rolniczej
– działalność edukacyjna dla mieszkańców wsi, przedstawicieli samorządów oraz nauczycieli szkół rolniczych

Dnia  3 lipca br. uczestnicy projektu zagranicznych staży zawodowych zebrali się w Poznaniu i następnie wyjechali autokarami do Niemiec, do miejscowości Nienburg, gdzie spędzą pierwszy tydzień stażu zawodowego. Wraz z nimi wyjechali polscy opiekunowie oraz kierownik projektu. Realizacja projektu zaczyna się dnia 4 lipca 2016 roku, a zakończy dnia 1 października 2016 roku.

Beneficjentem projektu pn. „ Kształcenie praktyczne w rolnictwie – staż zawodowy polskich uczniów w niemieckich gospodarstwach rolnych” – projekt nr 2015-1-PL01-KA102-015429 jest Towarzystwo Umiejętności Rolniczych w Poznaniu, a uczestnikami są uczniowie szkół rolniczych z terenu całej Polski. Natomiast partnerem Towarzystwa – Organizacją Przyjmującą- jest Niemiecki Ośrodek Szkoleniowy dla Techniki Rolniczej w Nienburgu – Dolna Saksonia, w skrócie Deula Nienburg.

Projekt został dofinansowany w ramach Programu Erasmus+ – sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe, na podstawie umowy finansowej zawartej  z Fundacją Systemu Rozwoju Edukacji – Narodową Agencją Programu Erasmus+.

Realizacja projektu rozpoczyna się od szkolenia wprowadzającego, które przeprowadzone zostanie w siedzibie Organizacji Przyjmującej. Uczestnicy stażu zawodowego wraz z opiekunami zostaną zakwaterowani w internacie Ośrodka, a w jego obiektach przejdą szkolenie wprowadzające do stażu zawodowego. Następnie stażyści zostaną przewiezieni do  indywidualnych gospodarstwach rolnych w Dolnej Saksonii – są to gospodarstwa szkoleniowe.

W tych gospodarstwach uczestnicy stażu będą przebywali przez okres 3 miesięcy w charakterze domowników, czyli będą członkami niemieckich rodzin, z którymi będą wspólnie pracowali w gospodarstwach rolnych oraz uczestniczyli w ich życiu codziennym. Podczas stażu zawodowego stażyści mają zapewnione:

– zakwaterowanie i pełne wyżywienie;

– kieszonkowe  w wysokości 250 euro miesięcznie

– ubezpieczenie od chorób, następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej.

GALERIA