ZAPISY NA KWALIFIKOWANY KURS ZAWODOWY R.03 ROLNIK
TELEFONICZNIE LUB OSOBIŚCIE W SEKRETARIACIE SZKOŁY

plakatFB II PrzeglĂ-â-Śd sÄąâ--owa

Regulamin i karta zgłoszenia – doc

Regulamin i karta zgłoszenia – pdf