ZAPISY NA KWALIFIKOWANY KURS ZAWODOWY R.03 ROLNIK
TELEFONICZNIE LUB OSOBIŚCIE W SEKRETARIACIE SZKOŁY

Scenariusz lekcji zgłoszony do konkursu „Jesteśmy Cyfrowobezpieczni – edycja 2016”