Drzwi Otwarte w ZSPCKU Przygodzice odbyły się w dniach 24 – 25 lutego 2017 roku. Kolejny raz adresowano imprezę dla gimnazjalistów oraz ich rodziców z powiatów: ostrowskiego, ościennych, a nawet sąsiednich województw.

Na nadchodzący rok szkolny Przygodzice zaproponowały uczniom następujące kierunki kształcenia: liceum ogólnokształcące o profilu wojskowym i zarządzania kryzysowego, klasa ochroniarska – sztuki walki oraz technikum rolnicze, agrobiznesu, mechanizacji rolnictwa i agrotroniki – NOWOŚĆ! W zasadniczej szkole zawodowej oferujemy zawody: rolnik oraz mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych.

Podczas tegorocznych Drzwi, goście mieli okazję uczestniczyć w wielu ciekawych zajęciach przygotowanych w ramach projektu edukacyjnego „Rozwijanie pasji i zainteresowań”. Po raz kolejny przeprowadzono różnorodne warsztaty z zakresu wszystkich przedmiotów oraz zajęcia artystyczne, z których słynna jest Przygodzicka szkoła. Odbyły się zajęcia historyczne, ekologiczne, laboratoryjne z chemii, fizyki, a nawet z musztry wojskowej. Przygotowano także stoisko wojskowe, wystawę historyczną, ekspozycję pojazdów militarnych oraz prezentację maszyn i urządzeń rolniczych. Drzwi Otwarte urozmaiciły również gry i łamigłówki matematyczne oraz zabawy językowe  z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. Szczególną atrakcją okazał się turniej gier komputerowych. Gimnazjalistom zainteresowanym zdobywaniem konkretnej profesji umożliwiono skorzystanie z doradztwa zawodowego, gdzie mogli zapoznać się m.in.  ze szczegółami rekrutacji, przebiegiem nauki.

Dodatkowo, dla chętnych, zorganizowano pokazy technik kryminalistycznych   oraz interwencji policyjnej, zajęcia z samoobrony i daktyloskopii, a także sprawdzian  dla bystrego oka w strzelnicy szkolnej. Organizatorzy Drzwi Otwartych zadbali również o rozrywkę i słodki poczęstunek a zaangażowanie uczniów Przygodzickiej Szkoły Drzwi zaowocowało nowymi znajomościami i planami na nowy rok szkolny.

Zobacz:

Piątek 24 lutego 2017

Sobota 25 lutego 2017

Występ grupy artystycznej Ci…sza!

Turniej gier komputerowych

Warsztaty z geometrii