W dniu 14.12.2012 w przygodzickim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych gościł Pan Andrzej K. „Kisiel” – były żołnierz jednostki wojskowej 2305 „GROM”. Była to już kolejna wizyta Pana Andrzeja w Przygodzicach. Obecna różniła się jednak od poprzednich tym, że była powiązana z promocją książki pt. „Moich trzynaście lat w JW. GROM” napisanej przez p. Andrzeja. Spotkanie promujące książkę odbyło się dnia poprzedniego w ostrowskim OCK-u.

Wizyta była również szczególna ze względu na to, że na początku spotkania z uczniami p. Andrzej – jako Szef Wielkopolskiego Oddziału Fundacji Byłych Żołnierzy Jednostek Specjalnych „GROM” podpisał umowę o współpracy i patronacie Fundacji nad przygodzickim Zespołem Szkół.

Podczas podpisania umowy kierownictwo szkoły reprezentowała Zastępca Dyrektora p. mgr inż. Lidia Jakubiak.

Kolejnym punktem spotkania było wręczenie przez „Kisiela” pamiątkowych dyplomów dla kilkunastu (spośród ok. 30) uczniów. Dyplomy dokumentowały ich udział w warsztatach szkoleniowych prowadzących przez przedstawicieli fundacji. Warsztaty obejmujące zajęcia z samoobrony, taktykę działania wojsk specjalnych jak i jednostek antyterrorystycznych Policji, odbyły się podczas Dni Otwartych szkoły w roku bieżącym.

Dalsza cześć spotkania poświęcona została na prezentację fragmentu filmu „GROM – prawdziwa historia” zawierającego informacje o kulisach powstania i funkcjonowania Jednostki Wojskowej 2305 „GROM”. Po zakończeniu projekcji uczniowie mieli okazję porozmawiać z p. Andrzejem o jego służbie w „GROM-ie”.

Z wypowiedzi p. Andrzeja wynikało, że droga do służby w „GROM-ie” jak również innych jednostkach specjalnych Wojska czy Policji, nie jest łatwa. Poza sprawnością fizyczną niezbędna jest odporność psychiczna oraz chęć stałego doskonalenia się – poszerzania wiedzy. Bardzo przydatna jest również znajomość języków obcych, gdyż bardzo często polscy żołnierze współpracują z żołnierzami innych państw.

Po zakończeniu spotkania p. Andrzej poprowadził ok. godzinne zajęcia z tzw. „czarnej taktyki” dla członków szkolnej drużyny ASG. Podczas zajęć uczniowie przećwiczyli elementy taktyczne polegające na pokonywaniu załomu muru w szyku jak i pojedynczo oraz przejście szykiem klatką schodową.

Pan Andrzej obiecał sprawdzić sposób wykonania tych elementów taktycznych podczas następnej wizyty w Przygodzicach – dojdzie do niej już prawdopodobnie w styczniu 2013 r.

Należy podkreślić, że członkowie szkolnej grupy ASG aktywnie włączyli się w organizację imprezy promującej książkę „Kisiela” w ostrowskim OCK-u.

Szkoła wystawiła „wartę” przy plakacie – wizerunku twórcy JW. 2305 „GROM” gen.bryg. Sławomira Petelickiego oraz plakacie promującym książkę.

Uczniowie w umundurowaniu i z bronią widoczni byli w hallu OCK-u i podczas spotkania z Andrzejem K.”Kisielem” już na Dużej Scenie. Ich udział w imprezie stanowił niewątpliwą atrakcję dla wszystkich osób uczestniczących w spotkaniu

Fragment wywiadu z p. Andrzejem K.”Kisielem można obejrzeć tu

http://wlkp24.info/aktualnosci/964,-quot-kisiel-quot-o-sobie-.html