„Jestem człowiekiem i nic, co ludzkie nie jest mi obce”. To słowa, które były tematem II Przeglądu Słowa zorganizowanego w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach 3 marca 2017 r. Koordynatorem przeglądu jest opiekun szkolnej biblioteki Pani Justyna Ligocka.Przegląd tak jak w roku ubiegłym został objęty honorowym patronatem przez Starostę Powiatu Ostrowskiego, Wójta Gminy Przygodzice oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji i Rozwoju Powiatu Ostrowskiego działające przy ZSP CKU w Przygodzicach. W imprezie wzięło udział 15 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz MDK z Ostrowa Wlkp..

Na imprezie gościli: Krzysztof Rasiak – Wójt gminy Przygodzice oraz Wiesława Muzyka – przedstawicielka Stowarzyszenia Absolwentów ZSP CKU w Przygodzicach oraz Dyrektor ZSP CKU Przygodzice Tomasz Guliński.

Przegląd podzielony był na trzy kategorie: pisanie wierszy, recytacja i czytanie interpretacyjne. Adresatami imprezy byli uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a jej celem było: popularyzowanie twórczości dotyczącej motywu człowieka, rozwijanie zainteresowań poezją i prozą, a także zdolności recytatorskich, interpretacyjnych i poetyckich, zachęcanie do występowanie na scenie, do pisania poezji i czytania interpretacyjnego, uczenie zdrowej rywalizacji w przyjaznej atmosferze oraz spędzanie czasu wolnego w sposób twórczy.

Recytacja i czytanie interpretacyjne oceniane były przez: Honoratę Maciejewską – przedstawiciela Młodzieżowego Domu Kultury w Ostrowie Wlkp., Eugenią Zawidzką –ostrowską poetkę oraz Wiesławę Sapieję-Nowicką – emerytowaną polonistkę.

Natomiast w skład jury oceniającego pisanie wierszy wchodzili: Zdzisława Mądrzak-Wasielewska oraz Bolesław Grobelny – ostrzeszowski poeta regionalny.

W kategorii szkól gimnazjalnych w pisaniu wierszy przyznano nagrody za zajęcie pierwszego miejsca Weronice Kątnej z MDK-u w Ostrówie Wlkp. za utwór „Cud” i „Pusta scena…”, drugie miejsce dla Wiktorii Misiak z Gimnazjum Sióstr Salezjanek im. św. Jna Bosko w Ostrowie Wlkp. za utwór „czy śmierć…” i „pogubili się ludzie…” oraz trzecie miejsce dla Weroniki Puchalskiej z MDK-u w Ostrowie Wlkp. za utwór „Ludzie pająki”, a także wyróżnienie dla Karoliny Błaszczyk z Zespołu Szkól w Czarnymlesie za utwór „Podążając za człowiekiem” i Magdaleny May z Gimnazjum w Wysocku Małym za wiersz „Życie jest jak rzeka, płynie”.

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych w pisaniu wierszy pierwsze miejsce otrzymała Laura Kolasa z Zespołu Szkól nr 2 w Tychach za utwory „Niebiański korytarz”, „Batalia hebanu” oraz „Niezawodny strażnik” , drugie miejsce zajęła Marta Bohonos z MDK-u w Ostrowie Wlkp. za utwory „Mam swoją własną pustkę…” i „powinni słyszeć…”, natomiast trzecie miejsce zdobyła Nadia Nogaś z Zespołu Szkól nr 2 w Tychach za wiersze „Cisza”, „Ciąg przyczynowo-skutkowy” oraz „Mijanie”.  Wyróżnienia otrzymali Julia Latajka z II LO im. W. Reymonta w Ostrowa Wlkp. za utwór „Wyrzekam się człowieczeństwa” i Malwina Banasiak „Skrzywdzone…” z MDK-u w Ostrowie Wlkp.

W kategorii szkół gimnazjalnych w czytaniu interpretacyjnym nagrodę za pierwsze miejsce otrzymała Karolina Błaszczyk z Zespołu Szkól w Czarnymlesie, a wyróżnienie otrzymali Julia Harych Zespołu Szkół w Dębnicy im. Polskich Olimpijczyków i Michał Szmaja z Gimnazjum w Przygodzicach.

W kategorii szkól ponadgimnazjalnych w czytaniu interpretacyjnym pierwsze miejsce otrzymał Sebastian Lupa z ZSP CKU w Przygodzicach, drugie miejsce zajęły Agata Chwołka ZSP CKU w Przygodzicach  i Julia Kręz z II LO Ostrowie Wlkp , zaś trzecie miejsce  otrzymali Bartosz Borkowski ZSP CKU w Przygodzicach i Sandra Drzazga z IV LO w Ostrowie Wlkp.

W kategorii szkół gimnazjalnych w recytacji pierwsze miejsce zajęła Milana Owczaryszek z Gimnazjum im Stanisława Mikołajczyka w Dobrzycy, drugie miejsce przyznano Aleksandrze Sroce z Gimnazjum w Przygodzicach, natomiast wyróżnienie  otrzymała Karina Kardaś z Zespołu Szkół w Chynowej.

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych w recytacji pierwszą nagrodę uzyskała Milena Bartłomiej z III LO z Ostrowa Wlkp.,  drugie miejsce otrzymał Łukasz Lalewicz II LO Ostrowie Wlkp., a trzecie miejsce zajęła Wioletta Kałużna III LO z Ostrowa Wlkp.,  Wyróżnienia zaś przypadły Alicji Bieleckiej ZSP CKU w Przygodzicach i Jagodzie Przybył z ZSP CKU w Przygodzicach.

Wszystkim zwycięzcom gratulujemy sukcesu i zapraszamy już w tym roku na kolejny  3 Przegląd Słowa, który odbędzie się w roku kolejnym.

GALERIA