Technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (nauka trwa 4 lata).
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) użytkowania pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w produkcji rolniczej;
2) obsługiwania pojazdów, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie;
3) oceniania stanu technicznego maszyn i urządzeń rolniczych;
4) prowadzenia pojazdów samochodowych i ciągników rolniczych;
5) organizowania prac związanych z konserwacją i naprawą środków technicznych stosowanych w rolnictwie;
6) obsługiwania urządzeń, systemów elektronicznych oraz nawigacji satelitarnej stosowanych w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych.

Ważnym elementem kształcenia stanie się również język obcy ukierunkowany zawodowo.

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki zdobywa kwalifikacje: użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie; obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie; eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie.

Uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest honorowany przez kraje Unii Europejskiej.

ZATRUDNIENIE: absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa może podejmować pracę w przedsiębiorstwach technicznej obsługi wsi i rolnictwa. Może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą, w tym własne gospodarstwo rolne.