DEBATA:  Jak mądrze i bezpiecznie korzystać z Internetu?

20 stycznia 2017 dyskutowaliśmy o tym w ogólnoszkolnej debacie. Uczniowie pracowali metodą World Cafe. Przy kolejnych stolikach toczyły się dyskusje na następujące tematy: 1. Jakie powinny być zasady korzystania z telefonów komórkowych i Internetu bezprzewodowego w szkole? 2. Jak dbać o wizerunek w sieci (swój i szkoły)? 3. Jak dbać o bezpieczeństwo danych? 4. W jaki sposób przestrzegać prawa autorskiego w szkole? 5. Co robić, gdy zobaczymy w sieci coś niepokojącego? – Propozycje. 6. Jak zapobiegać uzależnieniom w sieci np. od gier lub portali społecznościowych? 7. Jakimi zasadami kierować się w komunikacji z innymi użytkownikami sieci, aby była ona bezpieczna i zgodna z netykietą? Wypracowane i spisane przez moderatorów wnioski staną się podstawą do opracowania „Szkolnych Zasad Bezpieczeństwa w Internecie”. Debata była kolejnym działaniem realizowanym w ramach projektu Cyfrowobezpieczni.

GALERIA