Informacje dotyczące kursów, które organizuje ZSP CKU:

Szkolenie w zakresie środków ochrony roślin 

Koszt  100 zł

Termin 26.05.2017 godzina 14:00

27.05.2017 godzina 9:00

Obsługa i eksploatacja kombajnu zbożowego

Koszt  300 zł

Część praktyczna 22.05.2017 godzina 16:00 w Gorzycach Wielkich dla uczniów Technikum Rolniczego

Część praktyczna 23.05.2017 godzina 16:00 w Gorzycach Wielkich dla słuchaczy KKZ oraz dla pozostałych osób

Część teoretyczna 24 -25.05.2017 godzina 16:00

Obsługa i eksploatacja sieczkarni samojezdnej

Koszt  200 zł

Termin 29.05.2017 godzina 13:00 grupa I

Termin 29.05.2017 godzina 15:30 grupa II

Zapisy oraz informacje udzielamy w sekretariacie szkoły lub u kierownika szkolenia praktycznego pod nr telefonu 62 733 61 31.